فناوری طراحی سه بعدی

فناوری طراحی سه بعدی
23مرداد

یکی از جدید ترین خدمات ارائه شده برای محصولاتی ست که دارای ظروفی با فرم های خاص هستند. با توحه به تغییراتی که فرآیند شرینک بر روی لیبل ایجاد میکند...